O NÁS

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  S L U N Í Č K A 

 

Třídní učitelky: Simona Řezníčková a Jolana Faflíková

 

Do naší třídy chodí celkem 26 dětí, jsme třída s věkovým rozmezím dětí 2 – 5 roky a některým dětem během školního roku bude už 6 let.V naší třídě cvíčíme s dětmi pravidelně jógu, budeme s dětmi vyrábět během roku z keramické hlíny a také navštívíme keramickou dílnu v DDM BŘEZINY. Pro rodiče s dětmi budeme pořádat nejrůznější akce (podzimní dílnička, vánoční dílnička, besídky pro rodiče, apod.) Během školního roku pojedeme s dětmi několikrát na výlet a budeme se snažit pořádat mnoho tématicky zaměřených akcí po celý rok.  Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z potřeb, přání a individuálního rozvoje dětí, zaměřujeme se na zdravý a všestranný vývoj dětí.

Snažíme se o to, aby školka byla pro děti druhým domovem, aby se zde cítili dobře, bezpečně a pohodově.

KALENDÁŘ SLUNÍČKA

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Copyright © 2018 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.