foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

                                                                INFORMACE  O PROJEKTECH

Naše škola sleduje vyhlášené dotační tituly, zpracovává projekty a snaží se o získání financí. 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. Získali jsme prostředky z vyhlášeného dotačního programu na zakoupení diagnostické pomůcky "SYMWRITER" - program pro usnadnění komunikace s dětmi s narušenou komunikační schopností.

2. Projek "Duhový svět" - získali jsme finanční prostředky v celkové výši 740 000,--Kč  pro personální posílení školy v rámci inkluzivního vzdělávání a pro profesní rozvoj pedagogů. Výzva OP VVV  č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ PROJEKTU 30.11.2018.

 

                                                               ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

  1. V tomto školní roce jsme získali prostředky z OPŽP na projekt „Zahrada MŠ Riegrova“  (cca 1700000,– Kč).
  2. Získali jsme prostředky z vyhlášeného dotačního programu na zakoupení diagnostické pomůcky „Klokanův kufr“ (20000,–Kč).
  3. Zapojili jsme se do vyhlášeného dotačního titulu: „Podpora logopedické prevence v roce 2016″ – prostředky jsme nezískali.  
Copyright © 2018 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.