foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dece
pondělí, 07 březen 2016 13:17

Plán akcí - Pastelky

Omluvy dětí: tel. 775 861 796

 

ŘÍJEN

4. 10 DOPOLEDNE - KERAMIKA DDM BŘEZINY - s sebou pití+pláštěnka (do 1. října prosíme donést vyplněnou přihlášku+peníze)

 

6. 10 (SOBOTA) - DRAKIÁDA - 13:00hod sraz

-(Březiny - Bechlejovice, Dolní Chlum, Horní Chlum - rozcestí u betonového pomníku - odbočit  za panelovou cestu - tam bude Iveta a Míša na Vás čekat)

-cesta k rozlehně po fáborkách - plnění úkolů

-gulášová polévka z kotlíku (konzumace)

-pouštění+přehlídka draků

-opékání buřtů

-písničky u ohýnku

svou účast či neúčast: PROSÍME sdělit ve třídě do 4.října - DĚKUJEME

ZAJISTÍME: kečup, hořčici, polévku - nádobípro její konzumaci, papírové ubrouzky, fáborky, úkoly, diplomy, PROSÍME ABY SI KAŽDÝ PŘINESL SVÉ BUŘTY - budeme opékat

 

16.10 DOPOLEDNE - do školičky přijede divadlo ,,Koloběžka" s pohádkou ,, ČERVENÁ KARKULKA" cena 35kč, hrazeno z rodičovských příspěvků

 

Prosíme rodiče, dát svým dětem do školičky:

 

- kartáček na zuby, zubní pastu + kelímek

- hrníček na pitný režim 

- děvčata - dlouhé vlasy - svůj hřeben

- flísovou deku - odpočinek po obědě

PROSÍME POKUD LZE VŠE PODEPSAT

Prosíme o :  toaletní papír

                papírové kapesníky

 

   

                             DĚKUJEME

 

 

 ZÁŘÍ

 

10.9  dopoledne - OC Pivovar - výstava DINOSAURŮ

13.9  od 16:00 hod. - schůzka s rodiči ve třídě ,,Pastelky" 

14.9  dopoledne - Libverda - výstava 

         prosíme dát svým dětem s sebou do batůžku pláštěnku a pití

25.9  dopoledne - LESOPARK pod KVÁDRBERKEM 

         prosíme dát svým dětem s sebou do batůžku pláštěnku a pití

 

pátek, 04 březen 2016 15:07

PROGRAM HYPO

PROGRAM HYPO – tento program je určený pro práci rodiče s dítětem v domácím prostředí. Program je zaměřen na posílení pozornosti a tzv. percepčních dovedností (zrakové a sluchové vnímání). Rodiče jsou vedení pedagogem vždy na následující týden a spolupracující pedagog pomáhá stanovit tempo práce a stupeň podpory rodičů dítěte.  Cílem programu je prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na ně v prvním ročníku základní školy kladeny.

Program realizuje paní učitelka Zdena Plachá (speciální pedagog – třída Jablíčka), která vám poskytne i bližší informace.

PROGRAM FONEMATICKÉHO UVEDOMOVÁNÍ DLE D.B. ELKONINA  - program probíhá v prostorách MŠ. Tento program je určen pro předškolním a odkladové děti. Děti získají znalosti o jazyku, ale hlavně dovednosti, které využijí ve škole. Program rozvíjí: jazykové vědomí, poskytuje model správné výslovnosti, buduje předčtenářské dovednosti, rozvíjí jazykový cit.

Programy realizuje paní učitelka Zdena Plachá (speciální pedagog – třída Jablíčka), která vám poskytne i bližší informace.

pátek, 04 březen 2016 15:05

PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM KUPREV

PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM KUPREV - program je určen pro děti od 4 do cca 8 let. S úspěchem  používán i u dětí s dysázii, autismem, ADHD a jinými obtížemi. Těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka. Program poskytuje dítěti orientaci ve světě. Děti, které program absolvovaly, nevnímají adaptační problémy po nástupu do školy. 

Program realizuje paní učitelka Zdena Plachá (speciální pedagog – třída Jablíčka), která vám poskytne i bližší informace.

pátek, 04 březen 2016 14:48

0

KALENDÁŘ ŠIKULOVÉ

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Copyright © 2018 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.