foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ŠIKULOVÉ           

             

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDNÍ  UČITELKY:  MONIKA  MACHOVÁ, Bc.MARKÉTA  CHVOJKOVÁ 

 

 

ASISTENTKA PEDAGOGA: JITKA  STRUŽINSKÁ                                        

                       

 

Naše motto: POVĚZ MI, zapomenu.

                       UKAŽ MI, zapamatuji si.

                                       ZAPOJ MĚ DO PRÁCE, porozumím !  

 

 

 

TŘÍDA JE ZAMĚŘENA  NA ZDOKONALOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ  A DOVEDNOSTÍ  NEZBYTNÝCH  PRO  ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ  VSTUPU DO ZŠ. PROGRAM  JE UTVOŘEN  PRO PŘÍPRAVU A MÁ JASNĚ STANOVENÉ CÍLE, KTERÉ  VYCHÁZÍ Z RVP A ŠVP PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 

DŮRAZ JE KLADEN NA DŮLEŽITÉ SLOŽKY PŘEDŠKOLNÍHO VÝVOJE,ZEJMÉNA NA ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ JEMNÉ A HRUBÉ MOTORIKY,GRAFOMOTORIKY,ZRAKOVÉ a  SLUCH.  PERCEPCE,LOGICKÉHO UVAŽOVÁNÍ,SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ,SOUSTŘEDĚNÍ,PŘEDMATEMATI-CKÝCHPŘEDSTAV,MYŠLENÍ,ŘEČI,PAMĚTI,POZORNOSTI,SOUSTŘEDĚNÍ,ČASOPROSTOROVÉ A PRAVOLEVÉ ORIENTACE,SAMOSTATNOSTI,SEBEOBSLUHY A NA SCHOPNOST SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI.

CHCEME ABY DÍTĚ VLASTNÍM ÚSILÍM DOŠLO K CÍLI V ZAPOČATÉ PRÁCI A TAK SE V NĚM ROZVÍJELA TOUHA PO POZNÁNÍ,OBJEVOVÁNÍ NOVÝCH VĚCÍ A MĚLO RADOST Z PROŽITKU,NEBÁLO SE PROHRY A NEÚSPĚCHU.VĚDĚLO,ŽE VŽDY JE NĚJAKÉ ŘEŠENÍ A ŽE KAŽDÝ MÁ JINÉ MOŽNOSTI A SÍLY.

RESPEKTUJEME INDIVIDUÁLNÍ SCHOPNOSTI KAŽDÉHO DÍTĚTE A MAXIMÁLNĚ PODPORUJEME JEHO OSOBNÍ MOŽNOSTI ROZVOJE.

PŘÍPRAVA PROBÍHÁ NENÁSILNOU FORMOU TAK,ABY DĚTI ZAUJALA A PRACOVALY S CHUTÍ A NADŠENÍM.

 

DŮLEŽITÁ JE SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY S PPP,LOGOPEDEM,PSYCHOLOGEM,TŘ.UČITELEM 1.STUPNĚ ZŠ

 

 

PŘÍMO VE TŘÍDĚ MÁME MOBILNÍ TELEFON ,KAM MŮŽETE POSÍLAT SMS ZPRÁVY A OMLOUVAT VAŠE DĚTI  :-),POPŘÍPADĚ VOLAT

 

               MOBIL  ŠIKULOVÉ -  735 028 717

 

 

                              NAŠE    PRAVIDLA

                                        JSME  KAMARÁDI

                                            NIKDY  SE  NEVZDÁVÁME

                                               PLNÍME  SVÉ  SLIBY

                                                  MÁME  SE  RÁDI

                                            VŽDY  ŘÍKÁME  PRAVDU

                                     UMÍME  POPROSIT  A  PODĚKOVAT

                                          VZÁJEMNĚ  SI  POMÁHÁME

                                             MÁME  RÁDI  LEGRACI

                                              ČASTO  SE  SMĚJEME

                                           SPOLEČNĚ  SE  RADUJEME

                                          NEKŘIČÍME,NENUDÍME SE

                    JSME  V  POHODĚ  :-))

                          

KALENDÁŘ ŠIKULOVÉ

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Copyright © 2018 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.