VČELIČKY

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

V Č E L I Č K Y 

Třídní učitelky: Kamila Ulbrichtová a Eva Votápková 

Motto třídy: “ Naše včelí partička, jsme hned samá písnička …“

                                      Zaměření třídy: HUDEBNĚ – POHYBOVÉ, S KAPKOU DRAMATIZACE … :)

U dětí rozvíjíme: rytmické a hudební vnímání – sluchový rozvoj

poznatky o hudbě ( Orffův instrumentář – doprovod rytmickými a melodickými nástroji )

hlasovou výchovu ( dechová, hlasová a artikulační složka )

poslechové činnosti

pohybové činnosti, hry, pohybovou improvizaci, tanec

správné držení těla

schopnost komunikace a dorozumívání se

paměť a představivost

sebedůvěru

schopnost dětí prosazovat se v kolektivu

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě využíváme…“

( Pythagoras )

 V naší třídě se snažíme vytvářet během dne pohodovou atmosféru, jak pro děti (3-6 let), tak i pro jejich rodiče …  Přestože jsme zaměřeni směrem hudebně – pohybovým, děti si mohou vyzkoušet i propojení všech ostatních činností, které se podílejí na rozvoji všestranně rozvinuté osobnosti … Prvořadou důležitou kategorií je pak u nás HRA DĚTÍ, která má své nezastupitelné místo …

Hudebně – pohybová třída „VČELIČKY“ (s kapkou dramatizace)

p. učitelky: Kamila Ulbrichtová a Eva Votápková

-       obě s dlouholetou praxí (25 let a více) v MŠ

-       Kamila - SPgŠ se zaměřením Hv, v současnosti na UJEP v Ústí nad Labem: bakalářské studium Učitelství pro MŠ – specializace v pedagogice, … s hudebním vzděláním ( zpěv, hra na klavír – dokončených 7 let na LŠU ), semináře a další aktivity a zkušenosti (3 roky pohyb. – dramatický kroužek u J. Jirušové …), scénáře, režie dět.představení …, jako moderátorka v Rádiu Děčín  r.1992-2005 (současně s prací učitelky v MŠ) , moderování dětských, kulturních, společenských i sportovních akcí a  namlouvání reportáží … i v současnosti, v r.2015 absolvovala projekt „Stáž v jazykové MŠ“ v Liberci

-        Eva – SPgŠ se zaměřením Tv, s hudebním vzděláním (hra na klavír), cvičitelská činnost, semináře, v r.2015 držitelka certifikátu z Fakulty biomedicínského inženýrství v Kladně v projektu „Technikou do nitra člověka“

  U dětí rozvíjíme: rytmické a hudební vnímání – sluchový rozvoj

poznatky o hudbě ( Orffův instrumentář – doprovod rytmickými a melodickými nástroji )

hlasovou výchovu ( dechová, hlasová a artikulační složka )

poslechové činnosti

pohybové činnosti, hry, pohybovou improvizaci, tanec

správné držení těla

schopnost komunikace a dorozumívání se

paměť a představivost

sebedůvěru

schopnost dětí prosazovat se v kolektivu

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě využíváme…“

( Pythagoras )

KALENDÁŘ VČELIČKY

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Copyright © 2018 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.